Как протича номинирането

Как се стигна до настоящата процедура за номиниране и до този сайт?    

     От октомври 2016 година досега част от екипа, който реализира този сайт, организира поредица от отворени срещи с цел изготвяне на правила, регламентиращи провеждането на процеса по избиране на номинации. Първата такава среща беше проведена в рамките на фестивала “Дни на фантастичното” през миналия октомври. В последствие бяха проведени още три срещи, като за всяка една от тях имаше публична покана за присъствие към всички заинтересовани страни, както и персонални такива към основните действащи лица в българския фантастичен фендъм, доколкото организиращият екип успя да ги определи и да се свърже с тях. Целта на срещите беше да се постигне широк консенсус по неясните или спорни въпроси. Резюмета на всички проведени срещи могат да бъдат прочетени на тази страница. Сегашният механизъм за номиниране отразява възприетата философия на максимална отвореност към номиниращите фенове и на минимална зависимост на процеса от администриращия екип.

 

Основни етапи и срокове

  • 13 април – 20 април: етап на номиниране

     По време на този етап всеки желаещ може да изпрати своите предложения за български творци, творби и популяризатори от жанровете фентъзи, фантастика, хорър и поджанровете им, заслужаващи да бъдат представени на Еврокон 2017!

Важно: Колкото повече пъти е била предложена дадена номинация, толкова по-голям шанс има тя да премине във втория етап!

 

  • 25 април – 1 май: етап на гласуване

     За гласуване преминават определен брой от получените и одобрени номинации от първия етап – във всяка категория преминават до първите 5 (пет) предложени най-много пъти номинации. Ако на петото поред място има повече от една номинации, изпратени равен брой пъти, то за гласуване преминават всичките на пето място.

     Всеки желаещ може да гласува в колкото пожелае категории! Гласуването става чрез подредба на номинациите в избраната категория(и) според предпочитанията на гласуващия.

     Финалните резултати се смятат чрез формула, която зависи от това на кои места е подредена дадената номинация от гласувалите. В случай на равни резултати между две или повече номинации в една и съща категория, следва отсяване на номинациите според различни критерии, описани подробно в правилата.

 

  • 8 май: обявяване на финалните резултати

     Обявяване на сайта на финалните резултати кои български номинации ще бъдат изпратени за представяне и гласуване на Еврокон 2017.

 

  • до 13 май: изпращане на финалните номинации с описанията към ESFS

     За всяка финална номинация администриращият екип ще се свърже с номинирания или автора на номинираната творба за предоставяне на официално описание. Администриращият екип ще помогне за превода на описанията на английски език преди да бъдат изпратени към ESFS чрез официалната им платформа.